OM DALARÖ EL OCH RÖR - DIN LOKALA ELEKTRIKER OCH RÖRMOKARE

Om företaget

Efter flera års arbete inom el- och VVS-branschen startade vi sommaren 2015 upp företaget Dalarö El och Rör. Vi som arbetar är behöriga elektriker och certifierade VVS-montörer och har gedigen erfarenhet av arbeten på statliga verk, myndigheter och större byggföretag, men såväl privatpersoner. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta i känsliga och skyddade miljöer.

Företaget har sin bas på Dalarö men utför arbeten i Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Tyresö och Värmdö kommuner. Med tillgång till egen båt har vi även möjlighet att utföra arbeten i Stockholms mellersta och södra skärgårdar.

Dalarö El och Rör är ett auktoriserat VVS-företag enligt branschorganisationen Säker Vatten. Företaget är även registrerat hos Elsäkerhetsverket. Våra montörer är certifierade för heta arbeten och vi använder oss av ID06, som är en legitimation framtagen av Byggbranschen i samverkan för att försvåra ekonomisk brottslighet.

Dalarö El och Rör AB

Org nr: 559021-6874
Säte: Dalarö, Stockholms Län
Hjortstigen 27
137 71 Dalarö

Tel: 08-128 750 00
E-post: info@elochror.se

El och rörinstallationer Haninge Nynäshamn Stockholm

ROT-avdrag

Dalarö El och Rör hjälper dig som privatperson att nyttja ROT-avdraget i samband med att vi utför installation och service. I samband med fakturering räknar vi ut reduktionen och skickar in alla nödvändiga uppgifter till Skatteverket. Enligt Skatteverket kan ROT-avdrag göras på maximalt 30% av arbetskostnaden och för maximalt 50 000 kr per ägare av en fastighet. Om en fastighet ägs av flera personer kan samtliga ägare utnyttja sitt ROT-avdrag.
» Här kan du läsa mer om ROT-avdraget.

Auktoriserat VVS-företag Säker Vatteninstallation